Banys de bosc

Diversos estudis apunten que les estades curtes i pausades en determinats boscos tenen molts beneficis per la ment i el cos humà. Aquesta pràctica originària del Japó, on s'anomena Shinrin-yoku, s'està introduïnt a la societat occidental, on cada vegada la població es troba més concentrada en espais urbans mancats d'espais veritablesment naturals.

L'associó Sèlvans promou aquesta activitat a Sant Hilari, al bosc de la Serra d'Heures, i d'altres indrets de la privicia de Girona on es poden trobar alguns boscos ideals per desenvolupar aquesta activitat.

Bosc de Serra d’Heures

En l’estatge montà, la roureda de fulla gran amb faig del bac de Serra d’Heures constitueix un dels relictes de bosc autòcton més ben conservats de tot el massís de les Guilleries. Conté roures majestuosos que aviat ja faran un segle i mig de vida. Al capdavall, als sots i especialment a la riera d’Osor, s’hi fa la sempre agraïda verneda. L’aigua, doncs, hi té una presència ben destacada, amb nombroses deus i el potencial del Balneari de la Font Picant.